Säiliöiden merkitsiminen

Säiliöiden merkitsiminen

Säiliöiden merkitsiminen

Säiliöiden merkitsemiskilvet
Valmistamme myös standardin SFS 5491 mukaisia vaarallisten aineiden säiliökilpiä. Kilven merkinnät koostuvat kemikaalin nimestä ja sen vaarallisuutta kuvaavista varoitusmerkeistä. Kemikaalin nimitekstin ja varoitusmerkin koko määräytyy säiliön tilavuuden mukaan (ks. taulukko). Varoitusmerkkeinä käytetään TVATM-varoitusmerkkejä. Merkintää voidaan täydentää myös kemikaalin väkevyystiedoilla. Materiaali UV-suojattu muovi, eloksoitu tai poltto maalattu alumiini.
VAARALLISET_AINEET_TAULUKKO   RIKKIHAPPOA80
  Esimerkki