GHS/CLP-merkit

GHS/CLP-merkit


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
Paineen alaiset kaasut, nesteytetyt kaasut
0,75
Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät
0,75
Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet
0,75
Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet
0,75